Lịch sử của Premier League và bản quyền TV

Lợi nhuận từ bản quyền TV là một trong nhưng lý do Premier League được thành lập. Không những là một dấu mốc trong lịch sử Premier League, vấn đề này đi xuyên suốt và là một trong những vấn đề trung tâm của cách thức Premier League hoạt động.

Mục đích việc thành lập Premier League là để những đội bóng mạnh nhất của Anh hưởng nguồn thu nhập nhiều hơn thông qua việc bán bản quyền phát sóng. Khác với các giải đấu trong hệ thống bóng đá của Anh, nguồn tiền này sẽ được thương lượng với các nhà đài và chia sẻ với các đội mà không có bên nào khác tham gia.

Quyết định này, trong hoàn cảnh những năm 1990, là một việc mới mẻ và liều lĩnh. Không có nhiều người nghĩ đến việc yêu cầu người xem trả phí để xem bóng đá qua các kênh truyền hình trả tiền. Nhưng như thực tế đã chứng minh, đó là một trong những bước đi đúng đắn, đem lại nguồn thu nhập lớn cho các đội bóng ở Premier League.

Bản quyền Premier League hiện nay

Premier League bán bản quyền phát sóng dựa trên nguyên tắc tập thể. Điều này khác hoàn toàn với một số giải đấu khác, ví dụ như La Liga, trong đó mỗi đội bóng tự bán bản quyền của chính mình, vốn tạo ra sự chênh lệch giữa các đội tốp đầu và phần còn lại.

Trong khi đó, với cách chia sẻ nguồn thu nhập từ bản quyền truyền hình, các đội bóng ở Premier League sẽ ít nhất có một khoản cơ bản bằng nhau giữa các đội. Các khoản còn lại sẽ được chia theo các yếu tố khác như vị trí trong giải đấu hay số trận được chiếu.